Curriculum Vitæ

Benedito i Rovira, Josep (l’Hospitalet de Llobregat, Barcelonès 1948) Arquitecte. En 1967-70 treballà a l’estudi de Josep Antoni Coderch de Sentmenat, i el 1971 obtingué la titulació per l’ETSAB. Aquest any s’establí com a professional liberal amb estudi a Barcelona fins el 1981, any en què passa a ocupar un lloc com a arquitecte en exercici al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, dins del qual fou director general d’Arquitectura Escolar. El 1989 deixà l’Administració pública i tornà a establir-se com a professional liberal, i el 1991 crea l’estudi rqp arquitectura slp que dirigeix. En 1979-81 també fou professor de Projectes de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès de la UPC i ha dirigit els  Programes de Gestió i Suport tècnic  pel desenvolupament dels campus  de la  UPC, de la UPF i per les Universitats de Girona, Lleida i Rovira i Virgili.

Va dirigir el programa de seguiment dels plans pel desenvolupament de les infraestructures universitàries del Comissionat per Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya i en 1991-98 fou membre de la Junta de Museus de Catalunya.

Ha projectat un gran nombre de centres docents, tant d’educació primària i secundària com superior.

  • Centre escolar de primera IPSI de Barcelona. Premi FAD d’Opinió
  • Centre d’educació especial Josep Sol de Santa Coloma de Gramanet. Premi FAD d’arquitectura
  • Campus de la Comunicació – Poblenou de la UPF (2009). Premi Ciutat de Barcelona
  • Institut d’educació secundària de Castellò d’Empúries (2000, premi Arquitectura Girona 2001)
  • Centre Recerca Energia aplicada (CREA) a la Universitat de Lleida. Premi Arquitectura Lleida
  • Facultats de Traducció i Interpretació de la UPF (1993)
  • Escola Telecomunicacions i Telemàtica a Castelldefels PMT de la UPC
  • Rectorat i institut d’Història Jaume Vicens Vives de la UPF (1996)
  • Seu central de la Universitat oberta de Catalunya (1998)
  • Facultat de Dret i Institut d’Educació Contínua de la UPF (2000)
  • Escola de Telecomunicació i Telemàtica de la UPC (2001)

Altres projectes destacables:

  • Centre Ecumènic de la Vila Olímpica de Barcelona (1992)
  • Arxiu Nacional de Catalunya de Sant Cugat del Vallés (1995)
  • Adaptació del Palau de Mar per al Museu d’Història de Catalunya (1995)
  • Adaptació de l’edifici per a seu de l’Institut Català de Tecnologia (1997)
  • Remodelació de la Llotja (1999)
  • Remodelació del MNAC (2001)
  • Biblioteca Armand Cardona Torrandell de Vilanova i la Geltrú (2004)
  • Les comissaries de Tortosa i Sant Andreu a Barcelona
  • Les seus de la Direcció General de Seguretat Ciutadana i del Departament de Interior de la Generalitat de Catalunya
  • L’edifici central i la urbanització del complex de St. Benet de Bages
  • L’Escola Internacional del Camp a Salou

Els centres de recerca en:

  • Química Sostenible a Tarragona (URV)
  • Enologia a Falset a Tarragona (URV)
  • Turisme a Vila-seca a Tarragona (URV)
  • Nutrició a Reus a Tarragona (URV)

Molts dels projectes relacionats els he realitzat en col.laboració amb els arquitectes Agustí Mateos, Jaume Llobet, Ramon Valls i l’estudi op-team arquitectura.

Josep Benedito i Rovira ha creat i dirigeix l’empresa rqp arquitectura, slp una organització dedicada especialment a la gestió i suport tècnic per la realització de programes de construcció que ha desenvolupat la seva activitat parcialment en el Camp dels equipaments universitaris.

Benedito i Rovira, Josep (de Hospitalet de Llobregat, Barcelonés 1948) Arquitecto. De 1967-70 trabajó en el estudio de Josep Antoni Coderch de Sentmenat, y en 1971 obtiene la titulación por la ETSAB. Este año se establece como profesional liberal con estudio en Barcelona hasta el 1981, año en que pasa a ocupar un lugar como arquitecto en el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, donde fue director general de Arquitectura Escolar. En 1989 deja la Administración pública y vuelve a establecerse como profesional liberal, y en 1991 crea el estudio rqp arquitectura slp que dirige. De 1979-81 también fue profesor de Proyectos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura del Vallès de la UPC y ha dirigido los Programas de Gestión y Soporte técnico para el desarrollo de los Campus de la  UPC , de la UPF y para las universidades de Gerona, Lérida y Rovira i Virgili a Tarragona.

Dirigió el programa de seguimiento de planes para el desarrollo de las infraestructuras universitarias del Comissionat per Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya y en 1991-98 fue miembro de la Junta de Museos de Catalunya.

Ha proyectado numerosos centros docentes, tanto de educación primaria y secundaria como superior

  • Centro escolar de primera IPSI de Barcelona. Premio FAD de Opinión
  • Centro de Educación especial Josep Sol de Santa Coloma de Gramanet. Premio FAD de arquitectura
  • Campus de la Comunicación – Poblenou de la UPF (2009). Premi oCiutat de Barcelona
  • Instituto de educación secundaria de Castellón d’Empúries (2000, premio Arquitectura Girona 2001)
  • Centro Recerca Energía Aplicada (CREA) a la UdL. Premio Arquitectura Lleida
  • Facultad de Traducción y Interpretación de la UPF (1993)
  • Escuela de Telecomunicaciones y Telemática a Castelldefels PMT de la UPC
  • Rectorado y Instituto de Historia Jaume Vicens Vives de la UPF (1996)
  • Sede central de la Universitat oberta de Catalunya (1998)
  • Facultad de Derecho y Instituto de Educación Continua de la UPF (2000)
  • Escuela de Telecomunicación y Telemática de la UPC (2001)

Otros proyectos destacables:

  • Centro Ecumènic de la Vila Olímpica de Barcelona (1992)
  • Archivo Nacional de Catalunya de Sant Cugat del Vallés (1995)
  • Adaptación del Palau de Mar para el Museo de Historia de Catalunya (1995)
  • Adaptación del  edificio para la sede del  Instituto Catalán de Tecnología (1997)
  • Remodelación de la Llotja (1999)
  • Remodelación del MNAC (2001)
  • Biblioteca Armand Cardona Torrandell de Vilanova i la Geltrú (2004)
  • Las comisarias de Tortosa y Sant Andreu a Barcelona
  • Las sedes de la Dirección General de Seguretat Ciutadana y del Departamento de Interior de la Generalitat de Catalunya
  • Edificio central y urbanización del complejo de St. Benet de Bages
  • Escuela Internacional del Camp a Salou

Los centros de investigación en:

  • Química Sostenible a Tarragona (URV)
  • Enología en Falset de Tarragona (URV)
  • Turismo en Vila-seca de Tarragona (URV)
  • Nutrición en Reus de Tarragona (URV)

Muchos de los proyectos relacionados se han realizado en colaboración con los arquitectos Agustí Mateos, Jaume Llobet, Ramon Valls y el estudio op-team arquitectura.

Josep Benedito i Rovira ha creado y dirigido la empresa rqp arquitectura, slp una organización dedicada especialmente a la gestión y soporte técnico para la realización de programas de construcción que ha desarrollado su actividad parcialmente en el campo de equipamientos universitarios.